Ana içeriğe atla

birvedokuz.com 'un Beas İle İlgili Yazmış Olduğu Yazıya Karşı Reddiye

Daha sonra ise http://birvedokuz.com/2019/10/hakikat-plani-elestiriye-cevap-bedenlenme.html linkindeki ilgili yazıma reddiyeleri okuyun.

Okuduysanız başlayalım.

1.) İDDİA: Reenkarnasyon değil bedenlenme.
1.) CEVAP: Reenkarnasyon kelimesinin dilsel ispatını blog yazımda yapmıştım. Buna karşın ısrarla bu kelimeye olan alerjinizi sunmanız tekamül sürecinde bazı taşları yerlerine yanlış oturtmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Re-enkarnasyon=yeniden bedenlenme"dir. Kelimenin içeriğinde "ruh" ile "göç" ile ilgili bir kavram yok. Artık anlayın bunu. Başkalarının verdiği anlamları atın zihninizden, kelimenin köküne bakın, lütfen. :)

2.) İDDİA:“Müminun 31-38 ayetleri arasında, o döngüde ki varlıkların bilinç halleri, altını çizdiğimiz Müminun 33’te 3 ayrı şekilde,
1)İnkâr edenler (keferu),
2)Ahirete mülaki olmayı reddedenler;
Bu maddedeki varlık grubu Allah’ın varlığına inanan ama ahiret günü inancı olmayan (deist gibi), hem de din gününe inanmayan yani diliyle inandığını söyleyip, aslında inkar eden. Çünkü iman; dilden çıkan değil, kalpten gelendir. Dil ile söyleyip yaşantıda bunun tersini yapmak da vahiyde “ahirete mülaki olmayı reddedenler” olarak karşılık bulur.
3)Dünya hayatında refah verilenler
olarak açıklanmıştır.
2.) CEVAP: Yazıdaki niyet okuyuculuğunuza hayran kaldım. “Bu insanlar olsa olsa böyle inanç içerisindediler.” şeklinde yazsaydınız bari. Ayetin devamında muhataplarca söylenen "a)Bu sizin gibi beşerden başka bir şey değil. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. b)Eğer siz onun gibi bir beşere itaat ederseniz muhakak ki hüsrana düşenler olursunuz. c)Öldüğünüz, toprak ve kemik olduğunuz zaman sizin mutlaka çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? d)Heyhat. Heyhat size vaat edilen şeye. e)O, sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve diriliriz. Biz, beas edilecek değiliz." hangisi hangi grupça söylenmiştir size göre? Bu sözlerin hepsi aynı kişilerce benzer şekilde söylenmiştir.

3.) İDDİA: "Örneğin bu “eleştiri”yi yazan kişi neden Enam 60’ta bedenlenme düzenini anlatan “ölüm-beas” bilgisini almak yerine, Müminun 15-16’da ahireti anlatan “ölüm-beas” bilgisini alıp Müminun 37’yi açıklamaya çalışıyor?
3.) CEVAP: Yorumunuzu okurken karnım yırtıldı. Durun, durun, endişelenmeyin. Gülmekten :D
Aynı sure içerisinde bir kavram birbirinin ardılı şekilde geçiyorsa evleviyetle bu kelimelerin ilişkilerini aynı sure düzleminde düşünmek zorundayız. Kaldı ki sadece böyle düşünmeyip birbiri ile ilişkisini blog yazımda okuyabilen gözler için ispat etmiştim.

4.) İDDİA: Beas Kavramı Farklı Anlamlara Geliyor.
4.) CEVAP: Beas kavramının farklı anlamlara geldiğini ben de yazmıştım. Boşuna bana diss atmaya çalışmayın. Göz ucu yerine iki gözünüzle okusaydınız görürdünüz :)

5.) İDDİA: Tüm bunlara ek olarak, 37.ayetin orijinal metninde “in hiye illâ hayatüna” ifadesinde Hasr yöntemi kullanılarak tekid(vurgu) yapılmıştır. Bu yöntemle birlikte, hayatın sadece o bedende yaşamakta oldukları hayat olduğuna ve dünyada bundan başka hayat yaşamayacaklarına inandıklarına vurgu yapılmıştır. Ve ayetin başında “hiye” zamiri tekil kullanılarak, inandıkları hayatın tekilliğine işaret etmiştir. Dolayısıyla bu insanlar bedenlenme sistemine (birden fazla hayat) inanmamaktadırlar.” 
5.) CEVAP: Anlamakta zorlanmıyorum. Anlıyorum ama karnımın dikişleri yine atıyor. Zira, “Dünya hayatı”ndaki yaşamların tek bir yaşam gibi olduğu Kur’an bilgisinde mevcuttur. 50.000 yıl için “1 gün”dür lafzı sizi benimle aynı düşünceye ulaştıracaktır. “Hiye” kelimesi döngü içerisindeki yaşamların aslında tekilliğine vurgudur. Sizin de söylediğiniz gibi sekar simülasyonunda uyumakta olan nefis için tek bir uyanıştır bu ve “hiye” denilen dünya hayatıdır. 
[Naziat:12] Dediler ki: "O zaman bu hüsranlı bir dönüştür.
[Naziat:13] Halbuki o, sadece tek bir sayhadır.


6.) İDDİA: "Bu kişi, kitabın 80.ayeti paylaşmadığını söyleyerek bunun bir “gizleme” olduğunu “zannetmiş”, ardından 80-81.ayetleri paylaşarak yanılgısını ve zanlarını daha da ifşa etmiştir. Çünkü Müminun 81.ayette “Onlar evvelkilerin(öncekilerin) söylediklerinin aynısını söylediler.” buyrularak hem önceki döngülerde, hem de bu döngüde inkar edilen “arz üzerinde yeniden dirilme sistemine” vurgu yapılmıştır." 
6.) CEVAP: İddianızı anlamlandıramadım. Zira, önceki pasajın Ad Kavmi ile ilgili olduğunu, bu pasajın ise genel bilgi sistemi ile ilgili olduğunu yazmıştım. Aksini iddia etmedim. :)

7.) İDDİA: "23.ayette bilgisi verilen “Allah’ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği” kimselerin, 24.ayette dehri(zamanı) ilah olarak kabul ettiklerini görüyoruz. Böyle bir insanın Allah inancı olabilir mi? Hayır. ...... Bu insanlar 23.ayette “ölürüz diriliriz” diyerek ahiret inançlarını ortaya koyuyorlar. “Bu (hayat) dünya hayatımızdan başkası değildir.” diyerek de, ömürlerini tek bedende zannettiklerini görüyoruz." 
7.) CEVAP: Paragrafı okuyup aradaki çelişkileri siz bulun. Madem bu insanlar “zaman baba”ya iman ediyorlar. Ahiret inançlarının kaynağı da “Zaman Baba”nın kutsal kitabı mı? :)

8.) İDDİA: "Ayrıca bu insanlar Nahl 38’de Allah’a yemin edecek kadar Allah inancına sahip insanlardır. Bir ifade ile hem ahireti hem bedenlenmeyi inkâr etmeleri mümkün bile değildir.
8.) CEVAP: Az önce deistlerden bahsetmiştiniz. Sanırım deistlerin aslında bu ayetlere uyduğunu görüp göz ardı etmeye kalkıştınız. İnsanların çoğunun bilmediği şey Allah’ın vaadidir. Buna aykırı tek biz söz kullanmadım yazımda. Yüce Allah kitabında, “günümüzdeki sistemsiz reenkarnasyona inananları, deistleri ve diğer birçok kimseleri” örnek vererek açıklamalarda bulunmuştur. Bunu siz de görüyorsunuz ama inkar yolunu seçiyorsunuz :)

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.

Hz. Fitne


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hakikat Planı Kitabı’nın 160 Ve Devam Sayfalarında Anlatılan Konunun Tashih Edilmiş Doğru Versiyonu

İlk ve tek baskısı Nisan 2019 yılında yapılan, aynı yılın Haziran içerisinde kütüphanelerde yerini alan ve yazarının Emrah Eryılmaz olduğu söylenen Hakikat Planı isimli kitapta çok büyük bir iddia ortaya atılmıştı. Kitabın 160 ve devam sayfalarındaki anlatı özetle şu şekildeydi: "Arz üzerindeki medeniyetlerinin birçoğunun ortak inancında bir diriliş günü olduğundan bedenlenme (reenkarnasyon-rebedenlenme) sistemini birçok insanca bilinmediğinden Nahl:38, Müminun:82-90 ve Casiye:26 ayetleri delil gösterilecek izahlarda bulunulmuştur. Yazarın iddiasına göre bu ayetlerdeki sözleri söyleyen kişilerin inancı; 1-Kıyamet uyanışına inanmaları, 2-Bedenlenmeye inanmamaları."

Hemen belirtmek gerekir ki, kitap takipçileri -reenkarnasyon- kelimesinin -ruh göçü- anlamına geldiğinden bahisle bu kelimenin kitapta iddia edilen -bedenlenme-yi karşılayamayacağını belirtmişlerdi. Reenkarnasyon kelimesinin kökü -enkarnasyon-dur. Kelimenin başına getirilen -re-, ilgili eylemin tekrarlandığını ifade…

Hakikat Kitabı Nedir?

Hakikat Kitabı Nedir? Hakikat Kitabı İlk ve tek baskısı 2014 yılının Aralık ayında yapılan bir kitap olup yazarı Emrah ERYILMAZ'dır. Bu ismin, yazarın gerçek ismi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Zira kendisi 24 Ekim 2019 (bugün) tarihi itibarı ile gizli kalmaya devam ediyor.
Kitabın önsözü (ilk söz) 19'uncu sayfaya konumlandırılmış. Burada kötü bir niyet aramamakla birlikte "Neden 19'uncu sayfa?" soruları akıllarda 19 puntoluk soru işaretlerine neden oluyor.
Önsöz demişken, burada yazarın çok büyük bir iddiası var. Kitap'taki ilgili sözü olduğu gibi alıntılıyorum: ""Bu kitap, Kur'an-ı Kerim içinde "Kitab-ı Mubin" olarak bilgisi verilen ve bugüne kadar teviline ulaşılmamış birçok ayet ve sistem bilgilerinin, ulûl elbab'lar, ilim verilenler ve teslim olmuş nefsler için tebliğsidir.""
Gördüğünüz gibi kitabın önsözündeki ifadede, bugüne kadar teviline ulaşılmamış birçok ayet ve sistem bilgilerinin tebliği iddiası bulunmakta.…